המשבר הכלכלי הגלובלי והשפעותיו על שוקי הנדלן

00:00 17-06-2009