המלחמה בלבנון - סיכויים וסיכונים לתעשייה הביטחונית

00:00 23-11-2006