המכון מארח סדנה למשתמשי מכלול 2000

00:00 13-01-2009
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 5in 6pt 0in; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-pagination: widow-orphan; mso-hyphenate: auto; mso-outline-level: 7"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><b><span lang="HE" style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-fareast-language: EN-US"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏</span></b><span lang="HE" style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-fareast-language: EN-US">כ"ז כסלו, תשס"ט<b><br />‏‏‏‏‏</b>‏‏‏24 דצמבר, 2008<b></b></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 22.7pt 6pt 0in; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-pagination: widow-orphan; mso-hyphenate: auto"><span lang="HE" style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-fareast-language: EN-US"></span> </p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 22.7pt 6pt 0in; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-pagination: widow-orphan; mso-hyphenate: auto"><span lang="HE" style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-fareast-language: EN-US">אל:<b> <span style="mso-spacerun: yes">     </span><u>מנהלי מערכות מידע/ מפעילי "מכלול 2000"</u><br /><span style="mso-spacerun: yes">      </span><u></u></b></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 22.7pt 6pt 0in; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-pagination: widow-orphan; mso-hyphenate: auto"><b><span lang="HE" style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-fareast-language: EN-US">   <br /></span></b><b><span lang="HE" style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-fareast-language: EN-US">  </span></b><span lang="HE" style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-fareast-language: EN-US"> הנדון: <b><u>הזמנה לסדנת <span style="mso-spacerun: yes"> </span>מפעילי "מכלול 2000"  - ב </u></b></span><b><u><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-fareast-language: EN-US">H.I.T</span></u></b><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><b><u><span lang="HE" style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-fareast-language: EN-US"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>- מכון טכנולוגי חולון</span></u></b></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 5.6pt 6pt 0in; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-pagination: widow-orphan; mso-hyphenate: auto; tab-stops: list .5in"><b><span lang="HE" style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-fareast-language: EN-US">"ראשים"</span></b><span lang="HE" style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-fareast-language: EN-US"> ו<b>"</b></span><b><span dir="ltr" style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-fareast-language: EN-US">H.I.T</span></b><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><b><span lang="HE" style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-fareast-language: EN-US"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>- מכון טכנולוגי חולון" </span></b><span lang="HE" style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-fareast-language: EN-US"> <b>שמחים</b> <b>להזמינכם, מפעילי התוכנה ומנהלי מערכות המידע בהן, לסדנת משתמשי תוכנת 'מכלול'.</b></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 5.6pt 6pt 0in; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-pagination: widow-orphan; mso-hyphenate: auto; tab-stops: list .5in"><b><u><span lang="HE" style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-fareast-language: EN-US">הנושא בו נעסוק הפעם</span></u></b><b><span lang="HE" style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-fareast-language: EN-US">: מודול הפונים</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 5.6pt 6pt 0in; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-pagination: widow-orphan; mso-hyphenate: auto; tab-stops: list .5in"><b><u><span lang="HE" style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-fareast-language: EN-US">וביתר פירוט נעסוק ב</span></u></b><b><span lang="HE" style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-fareast-language: EN-US">:</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 23.6pt 6pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -0.25in; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-pagination: widow-orphan; mso-hyphenate: auto; tab-stops: list 23.6pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><b style="mso-ansi-font-weight: normal"><span style="FONT-FAMILY: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-font-kerning: 0pt; mso-fareast-language: EN-US"><span style="mso-list: Ignore">·<span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">         </span></span></span></b><span dir="rtl"><b><span lang="HE" style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-fareast-language: EN-US">שיטות לקליטת פניות </span></b></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 23.6pt 6pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -0.25in; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-pagination: widow-orphan; mso-hyphenate: auto; tab-stops: list 23.6pt .5in; mso-list: l0 level1 lfo1"><b style="mso-ansi-font-weight: normal"><span style="FONT-FAMILY: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-font-kerning: 0pt; mso-fareast-language: EN-US"><span style="mso-list: Ignore">·<span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">         </span></span></span></b><span dir="rtl"><b><span lang="HE" style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-fareast-language: EN-US">מעקב משימות ויצירת תסריטים</span></b></span><b><span dir="ltr" style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-fareast-language: EN-US"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 23.6pt 6pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -0.25in; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-pagination: widow-orphan; mso-hyphenate: auto; tab-stops: list 23.6pt .5in; mso-list: l0 level1 lfo1"><b style="mso-ansi-font-weight: normal"><span style="FONT-FAMILY: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-font-kerning: 0pt; mso-fareast-language: EN-US"><span style="mso-list: Ignore">·<span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">         </span></span></span></b><span dir="rtl"><b><span lang="HE" style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-fareast-language: EN-US">הקצאת משימות </span></b></span><b><span dir="ltr" style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-fareast-language: EN-US"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 23.6pt 6pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -0.25in; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-pagination: widow-orphan; mso-hyphenate: auto; tab-stops: list 23.6pt .5in; mso-list: l0 level1 lfo1"><b style="mso-ansi-font-weight: normal"><span style="FONT-FAMILY: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-font-kerning: 0pt; mso-fareast-language: EN-US"><span style="mso-list: Ignore">·<span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">         </span></span></span></b><span dir="rtl"><b><span lang="HE" style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-fareast-language: EN-US">דוחות מעקב פעילות מוקדנים</span></b></span><b><span dir="ltr" style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-fareast-language: EN-US"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 5.6pt 6pt 0in; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-pagination: widow-orphan; mso-hyphenate: auto"><b><span lang="HE" style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-fareast-language: EN-US"><br />הסדנא <span style="mso-spacerun: yes"> </span>מיועדת למפעילי התכנה העוסקים בנושא של קליטת הפונים וניהול מערך הטלמרקטינג.<br /></span></b><span lang="HE" style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-fareast-language: EN-US"><br />נקיים את המפגש <b>ביום ג', 13/01/09</b>, יז' טבת תשס"ט, בין השעות 10:00-14:00 <b>ב- </b></span><b><span dir="ltr" style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-fareast-language: EN-US">H.I.T</span></b><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><b><span lang="HE" style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-fareast-language: EN-US"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>, מכון טכנולוגי חולון, רח' גולומב 52, בבניין 3, קומת קרקע, מרכז מחשבים, מעבדה 101. </span></b><b><span dir="ltr" style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-fareast-language: EN-US"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 5.6pt 6pt 0in; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-pagination: widow-orphan; mso-hyphenate: auto"><b><span lang="HE" style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-fareast-language: EN-US"></span></b> </p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 5.6pt 6pt 0in; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-pagination: widow-orphan; mso-hyphenate: auto"><b><span lang="HE" style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-fareast-language: EN-US">מספר המקומות מוגבל, כל הקודם זוכה!</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 5.6pt 6pt 0in; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-pagination: widow-orphan; mso-hyphenate: auto"><b><span lang="HE" style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-fareast-language: EN-US">נא העבירו אישור השתתפות לדוא"ל: <a title="mailto:anat-m@rashim.co.il" href="mailto:anat-m@rashim.co.il"><span lang="EN-US" dir="ltr">anat-m@rashim.co.il</span></a><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> או לפקס.<br />02-6490761 עד ליום 04/01/2009. </span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 22.7pt 6pt 0in; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-pagination: widow-orphan; mso-hyphenate: auto"><span lang="HE" style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-fareast-language: EN-US">                                                                                              </span></p>