הודעה לכל באי המכון - תרגיל פיקוד העורף

00:00 08-04-2008
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="HE" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'">במסגרת תרגיל פיקוד העורף לתרגול מערכי החירום בעורף מדינת ישראל,</span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="HE" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"> </span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="HE" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'">תשמע מחר, 8 באפריל 2008, צפירה בשעה 10.00 למשך דקה וחצי.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="HE" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"> </span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="HE" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'">במהלך הצפירה ולאחריה הפעילות במכון תמשך כסדרה.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="HE" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"> </span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="HE" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'">בברור שערכנו עם פיקוד העורף התרגול אינו כולל את המכון על מערכותיו,</span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="HE" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"><span style="mso-spacerun: yes"> </span>על כן בעת קיום הצפירה הפעילות במכון תמשך כרגיל.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="HE" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"> </span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="HE" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"> </span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="HE" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"> </span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="HE" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"> </span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="HE" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"> </span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="HE" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"><span style="mso-tab-count: 10">                                                                                                </span><span style="mso-spacerun: yes">  </span>בכבוד רב,</span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="HE" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"> </span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="HE" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"><span style="mso-tab-count: 10">                                                                                                </span><span style="mso-spacerun: yes">    </span>דב פלג</span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="HE" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"><span style="mso-tab-count: 10">                                                                                                </span>מנכ"ל המכון</span></p>