הבסיס התרבותי של האלתור והיצירתיות בישראל

00:00 02-06-2011