במסגרת קורס "מגמות בעיצוב עכשווי" הרצאת אורח של ד"ר גאי מורג צפלביץ

11:00 05-11-2013