ביקור פרויקט "ילדים למען ילדים" בשיתוף עם IBM ו"אקים"

16:00 25-01-2017