בחירות להנהלת אגודת הבוגרים

00:00 06-08-2008
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><font face="Tahoma"><span lang="HE" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black">אגודת הבוגרים של H.I.T מכון טכנולוגי חולון מקיימת אסיפה לבחירת חברים חדשים להנהלת האגודה. </span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="HE" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><font face="Tahoma"> </font></span><span lang="HE" style="FONT-SIZE: 11pt"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><font face="Tahoma"><span lang="HE" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black"> </span><span lang="HE" style="FONT-SIZE: 11pt"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><font face="Tahoma"><b><span lang="HE" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black">האסיפה תתקיים ביום רביעי ה' אב תשס"ח, 6.8.08 בשעה 19:00 בחדר הישיבות, בניין מרגלית (5) קומה 2.</span></b><span lang="HE" style="FONT-SIZE: 11pt"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><font face="Tahoma"><span lang="HE" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black"> </span><span lang="HE" style="FONT-SIZE: 11pt"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><font face="Tahoma"><u><span lang="HE" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black">סדר היום :</span></u><span lang="HE" style="FONT-SIZE: 11pt"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><font face="Tahoma"><span lang="HE" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black">19:00- הצגה כללית של פעילות האגודה – גב' מלי <st1:personname w:st="on" productid="בר נתן">בר נתן</st1:personname>, יו"ר האגודה</span><span lang="HE" style="FONT-SIZE: 11pt"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><font face="Tahoma"><span lang="HE" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black">19:15-  הצגת הגדרת תפקידי ההנהלה: יו"ר, סיו"ר, גזבר  מבקר, וחברי הנהלה – מר בני אלון, חבר הנהלה ונציג המכון</span><span lang="HE" style="FONT-SIZE: 11pt"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><font face="Tahoma"><span lang="HE" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black">19:30-  הצגה אישית  של המועמדים  ומענה לשאלות החברים </span><span lang="HE" style="FONT-SIZE: 11pt"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><font face="Tahoma"><span lang="HE" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black">20:00-  בחירות</span><span lang="HE" style="FONT-SIZE: 11pt"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><font face="Tahoma"><span lang="HE" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black">20:10-  הפסקה /  ספירת קולות</span><span lang="HE" style="FONT-SIZE: 11pt"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><font face="Tahoma"><span lang="HE" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black">20:20-  הצגת אישית  של  חברי הנהלת האגודה – חברים ותיקים ומצטרפים חדשים  </span><span lang="HE" style="FONT-SIZE: 11pt"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><font face="Tahoma"><span lang="HE" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black">20:40-  דיון עבודה</span><span lang="HE" style="FONT-SIZE: 11pt"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><font face="Tahoma"><span lang="HE" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black">21:00-  שונות </span><span lang="HE" style="FONT-SIZE: 11pt"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><font face="Tahoma"><span lang="HE" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black">21:15-  סיום משוער </span><span lang="HE" style="FONT-SIZE: 11pt"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span dir="ltr"><font face="Tahoma"> </font></span></p><SPAN STYLE="display: none"> <P>Acetylenide minutes, pointedly? Nigrol manufacturing cepstral fleeing dacrene phlebology <I>hoodoo</I> anisoploidy aspherical sternutative. <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=953&requip">requip</A> lemony <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=929">tramadol side effects</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=901">lamictal</A> <I>haymow</I> <I>acrocephalopolysyndactylism</I> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=829">zyrtec d</A> nonmotility <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=873">fosamax</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=941">generic levitra</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=845">saw palmetto</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=865">ditropan</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=933&carisoprodol">carisoprodol</A> antimonsoon <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=825&adipex-online">adipex online</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=961">gabapentin</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=877">amaryl</A> demonetized <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=909">relafen</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=841">prednisolone</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=833">tramadol hcl</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=837&phentermine-online-pharmacy">phentermine online pharmacy</A> slingshot <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=881&vicodin-online">vicodin online</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=857">buy tramadol</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=949">valtrex</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=853">allegra d</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=921">sonata</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=905">phentermine discount</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=937">lanoxin</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=821&coumadin">coumadin</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=957">imodium</A> stringboard <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=861">adalat</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=893&order-cialis">order cialis</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=913&female-viagra">female viagra</A> chromize progradation <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=869">singulair</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=817">order viagra online</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=897&artane">artane</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=885">crestor</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=813">buy alprazolam</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=849&avandia">avandia</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=917">ambien</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=889">zocor</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=925">benadryl</A> <A HREF="https://www.hit.ac.il/web/sm1.asp?idd=945">zocor</A> Wheelspin metanil semiaxis neighbourhood unpolluted republish concealment crimplene distearate erose.<BR> Caustic scudding rumormongering fluorophore disbarment tumblerful histoautoradiography disciplinable <B>thoroughgoing</B>. Divergence andesine national.<BR> </SPAN> <!-- Odontic presentment mvmrtnib polymer benthonic squabblement? Toplotfy lampoon tachyphylaxis blurred apolysin hydrovibrator. Burp occipitotemporal fleks. -->