בחינות מיון לתקשורת חזותית - שלב שני - חלק א

09:00 02-04-2013