באמצע - עיצוב פנים

09:00 10-03-2014
10-16.3.2014, מתחם קסטיאל, משה מאור 2, תל אביב.

התערוכה השנתית של המחלקה לעיצוב פנים בה מוצגות עבודות נבחרות של הסטודנטים.