אתגרים בניהול וביצוע של פרויקטים מורכבים

16:00 19-12-2016