אירוע אמצע השנה של ביה"ס ללימודי תעודה

01:00 28-03-2011
<img src="https://www.hit.ac.il/web/upload/file/limude_chuts/28_03_11.jpg" width="766" height="795" />