אירועי פורים - תרומה לקהילה , אגודת הסטודנטים

00:00 08-03-2009
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><b><span lang="HE" style="COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Guttman Yad-Brush'"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>* </span></b><b><span lang="HE" style="COLOR: #333399; FONT-FAMILY: 'Guttman Yad-Brush'">משלוח מנות מוכן ניתן לרכוש בקפיטריה</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><b><span lang="HE" style="COLOR: #333399; FONT-FAMILY: 'Guttman Yad-Brush'"><span style="mso-spacerun: yes">  </span>ולתרום במשרד האגודה .</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><b><span lang="HE" style="COLOR: #333399; FONT-FAMILY: 'Guttman Yad-Brush'"> </span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><b><u><span lang="HE" style="COLOR: #05791b; FONT-FAMILY: David">יוצאים לקהילה</span></u></b></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 12pt 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="HE" style="FONT-FAMILY: David"><span style="mso-spacerun: yes">        </span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><b><span lang="HE" style="COLOR: navy; FONT-FAMILY: David"><span style="mso-spacerun: yes">      </span>בימים: א' 8.3 <span style="mso-spacerun: yes"> </span>ו-ד' <span style="mso-spacerun: yes"> </span>11.3 <span style="mso-spacerun: yes"> </span></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><b><span lang="HE" style="COLOR: navy; FONT-FAMILY: David">נצא לחלק משלוחי מנות, רעשנים</span></b><b><span lang="HE" style="COLOR: #002060; FONT-FAMILY: David">, </span></b><b><span lang="HE" style="COLOR: navy; FONT-FAMILY: David">והפתעות ,במרכזים קהילתיים בחולון.</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="HE" style="FONT-FAMILY: David"> </span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><b><span lang="HE" style="COLOR: purple; FONT-FAMILY: David">סטודנטים המעוניינים להשתתף בחלוקה </span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><b><span lang="HE" style="COLOR: purple; FONT-FAMILY: David">מתבקשים להרשם בהקדם במשרד האגודה .</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.6pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><b><u><span lang="HE" style="COLOR: navy; FONT-FAMILY: David">לו"ז פעילויות</span></u></b></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.6pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><b><u><span lang="HE" style="COLOR: #cc00ff; FONT-FAMILY: David">פעילות 1</span></u></b><b><span lang="HE" style="COLOR: #cc00ff; FONT-FAMILY: David">:</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.6pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><b><u><span lang="HE" style="COLOR: #cc00ff; FONT-FAMILY: David">יום א'- 8.3.09</span></u></b><b><span lang="HE" style="COLOR: #cc00ff; FONT-FAMILY: David"><span style="mso-spacerun: yes">  </span>בית ספר הרצפלד -בית ספר לילדים עם מוגבלויות. </span></b><b><span dir="ltr" style="COLOR: #cc00ff"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.6pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><b><span lang="HE" style="COLOR: #cc00ff; FONT-FAMILY: David">בין השעות 9:00- 13:00 מתקיימת פעילות לכבוד פורים בבית הספר,</span></b><b><span dir="ltr" style="COLOR: #cc00ff"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.6pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><b><span lang="HE" style="COLOR: #cc00ff; FONT-FAMILY: David">סטודנטים<span style="mso-spacerun: yes">  </span>יסייעו לילדים בפעילויות ,ויהנו איתם לכבוד החג.</span></b><b><span dir="ltr" style="COLOR: #cc00ff"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.6pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><b><u><span lang="HE" style="COLOR: #00b0f0; FONT-FAMILY: David">פעילות 2</span></u></b></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.6pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><b><u><span lang="HE" style="COLOR: #00b0f0; FONT-FAMILY: David">יום א'- 8.3.09</span></u></b><b><span lang="HE" style="COLOR: #00b0f0; FONT-FAMILY: David"> מרכז נאות שושנים - מרכז פעילויות לקשישים.</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.6pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><b><span lang="HE" style="COLOR: #00b0f0; FONT-FAMILY: David">משעה 9:30 עד 13:30 - חלוקת אוזני המן,משלוחי מנות, רעשנים והפתעות .</span></b><b><span dir="ltr" style="COLOR: #00b0f0"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.6pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><b><u><span lang="HE" style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: David">פעילות 3</span></u></b></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.6pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><b><u><span lang="HE" style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: David">יום א'- 8.3.09</span></u></b><b><span lang="HE" style="COLOR: #00b0f0; FONT-FAMILY: David"> </span></b><b><span lang="HE" style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: David">במרכז ספורט טיפולי לילדים-אזור נאות יהודית.</span></b><b><span dir="ltr" style="COLOR: blue"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.6pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><b><span lang="HE" style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: David">משעה 15:30 עד 17:30 -חלוקת אוזני המן, משלוחי מנות, רעשנים והפתעות.</span></b><b><span dir="ltr" style="COLOR: blue"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.6pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><b><u><span lang="HE" style="COLOR: #006600; FONT-FAMILY: David">פעילות 4</span></u></b><b><span lang="HE" style="COLOR: #006600; FONT-FAMILY: David"> </span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.6pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><b><u><span lang="HE" style="COLOR: #006600; FONT-FAMILY: David">יום ד' 11.3.09</span></u></b><b><span lang="HE" style="COLOR: #006600; FONT-FAMILY: David"> בית אבות משען ומרכז תעסוקתי "קשת" </span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.6pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><b><span lang="HE" style="COLOR: #006600; FONT-FAMILY: David">משעה 9:30 עד 13:30 - חלוקת אוזני המן, משלוחי מנות, רעשנים והפתעות. </span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.6pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><b><span lang="HE" style="COLOR: #006600; FONT-FAMILY: David"> </span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.6pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><b><span lang="HE" style="COLOR: #006600; FONT-FAMILY: David"> </span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.6pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><b><span lang="HE" style="COLOR: #006600; FONT-FAMILY: David"> </span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0.6pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><b><span lang="HE" style="COLOR: #006600; FONT-FAMILY: David"> </span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><b><span lang="HE" style="COLOR: navy; FONT-FAMILY: David">לידיעתכם </span></b><b><span lang="HE" style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: David">!</span></b><b><span lang="HE" style="COLOR: red; FONT-FAMILY: David">!</span></b><b><span lang="HE" style="COLOR: fuchsia; FONT-FAMILY: David">!</span></b><b><span lang="HE" style="COLOR: navy; FONT-FAMILY: David"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><b><span lang="HE" style="COLOR: navy; FONT-FAMILY: David">כל הפעילויות בחולון ייחשבו כשעות תרומה עבור מלגה.</span></b><b><span dir="ltr" style="COLOR: navy"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><b><span lang="HE" style="COLOR: navy; FONT-FAMILY: David">יש להרשם<span style="mso-spacerun: yes">  </span>במשרד האגודה או במייל: </span></b><b><span dir="ltr" style="COLOR: navy">aguda10sa@gmail.com</span></b><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><b><span lang="HE" style="COLOR: navy; FONT-FAMILY: David"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> לציין<span style="mso-spacerun: yes">  </span>שם מלא, ת.ז, מספר טלפון פלאפון, מגמה, שנה ,באילו פעילויות מעוניין להשתתף<span style="mso-spacerun: yes">  </span>.</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><b><span lang="HE" style="COLOR: navy; FONT-FAMILY: David">לפרטים נוספים: אליה 050-9741115</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 2.5in 0pt 0in; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><b><span lang="HE" style="COLOR: navy; FONT-FAMILY: David"><span style="mso-tab-count: 4">                                                </span><span style="mso-tab-count: 6">                                                                        </span><span style="mso-spacerun: yes"> </span><span style="mso-tab-count: 4">                                                </span><span style="mso-tab-count: 1">            </span><span style="mso-tab-count: 1">            </span><span style="mso-spacerun: yes">              </span></span></b><b><span lang="HE" style="COLOR: fuchsia; FONT-FAMILY: David">פ</span></b><b><span lang="HE" style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: David">ו</span></b><b><span lang="HE" style="COLOR: #00ccff; FONT-FAMILY: David">ר</span></b><b><span lang="HE" style="COLOR: green; FONT-FAMILY: David">י</span></b><b><span lang="HE" style="COLOR: fuchsia; FONT-FAMILY: David">ם</span></b><b><span lang="HE" style="COLOR: navy; FONT-FAMILY: David"> </span></b><b><span lang="HE" style="COLOR: red; FONT-FAMILY: David">ש</span></b><b><span lang="HE" style="COLOR: fuchsia; FONT-FAMILY: David">מ</span></b><b><span lang="HE" style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: David">ח</span></b><b><span lang="HE" style="COLOR: navy; FONT-FAMILY: David"> </span></b><b><span lang="HE" style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: David"><span style="mso-spacerun: yes"> </span>!</span></b><b><span lang="HE" style="COLOR: red; FONT-FAMILY: David">!</span></b><b><span lang="HE" style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: David">!</span></b><b><span lang="HE" style="COLOR: navy; FONT-FAMILY: David"><span style="mso-spacerun: yes">   </span></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><b><span lang="HE" style="COLOR: navy; FONT-FAMILY: 'Guttman Yad-Brush'"><span style="mso-spacerun: yes">              </span>אגודת הסטודנטים</span></b><b><span lang="HE" style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: David"></span></b></p> <p align="right"> </p>