חדשות ואירועים

"נשקיע 400 מיליון ש"ח בפיתוח תחליפי נפט"

 
ביום רביעי, ה- 7.11.2012, התארח ב-HIT מכון טכנולוגי חולון, מר גיל שאקי – מנהל תחום בכיר, קלינטק ותחליפי נפט בלשכת המדען הראשי במשרד התמ"ת. במסגרת תפקידו משמש שאקי כנציג ישראל לוועדת מדיניות מדע וטכנולוגיה ב-OECD, חבר בוועדת התוכנית לעידוד השקעות מוסדיים בתעשיות עתירות ידע, ומעורב בעיצוב מדיניות וקידום שיתוף פעולה בין-לאומי. שאקי דיבר על קידום חדשנות תעשייתית בתחום הטכנולוגיה הירוקה בישראל.
 
 
"טכנולוגיה ירוקה" (Clean-Tech) הנה מונח המתייחס לייצור מוצרים איכותיים ופיתוח שירותים יעילים, תוך שימת דגש על עלות מופחתת, צריכת אנרגיה נמוכה, ופגיעה מועטה יותר בסביבה מבחינת תוצרי לוואי, פסולת וזיהום סביבתי.
 
לשכת המדען הראשי במשרד התמ"ת הנה הגוף המרכזי במדינת ישראל התומך במחקר ופיתוח תעשייתי. כחלק מפעילותה לקידום תעשייה ישראלית עתירת ידע ותחרותית בשווקים הגלובליים, הלשכה תומכת בקידום תעשייה בטכנולוגיה ירוקה באמצעות מגוון הכלים והתכניות שהיא מפעילה ובאמצעות כלים ייעודיים לתחום הטכנולוגיה הירוקה. הלשכה מהווה גורם מרכזי לקידום תעשייה חדשנית ירוקה במסגרת יוזמות ממשלתיות ירוקות, בין השאר: תכנית "ניוטק" לקידום תעשיות המים והאנרגיות המתחדשות, התכנית הלאומית לתחליפי נפט לתחבורה, התכנית הלאומית להפחתת פליטות גזי חממה ותכנית "צמיחה ירוקה".
 
בחודש מאי האחרון התקיים בישראל זו השנה השנייה הכנס הישראלי למקורות אנרגיה, המהווה במה להצגת חדשנות טכנולוגית בתחום הטכנולוגיה הירוקה. במסגרת הכנס, הציג שאקי את פעילות המדען הראשי בתחום עידוד טכנולוגיה ירוקה בישראל. לדבריו, תמך המדען הראשי בשנה שעברה במעל 100 פרויקטים המתמקדים במו"פ בתחום זה, בהשקעה של יותר מ-120 מיליון ש"ח.
 
השנה הושקה תכנית חדשה לפיתוח תחליפי נפט. מטרת התכנית ליצור שוק השקעות בתחליפי הנפט לתחבורה. תכנית זו מתוקצבת בכ-400 מיליון ש"ח.
 
לשכת המדען הראשי תומכת בתכניות מחקר אקדמיות, מחקר מקצועי של חברות במשק וכן תמיכה בשלב הביתא ושלבי ההטמעה.