חדשות ואירועים

על הדחיפות לפתח בו בזמן מקורות אנרגיה מן השמש ומן הגז הטבעי

 
פרופסור אמריטוס יעקב גוון, מהפקולטה להנדסה וד"ר מיכל יעקובוביץ גוון פרסמו מאמר משותף בגיליון ינואר 2016 של כתב העת היוקרתי NEW-TECH Magazine.
 
הכתבה סוקרת את ההתפתחות העצומה והיתרונות בתחום הפקת אנרגיה מהשמש והפרמטרים החשובים בהמרת האנרגיה לחשמל. מהמאמר עולה כי תועלת רבה תצמח לאנושות ולמדינת ישראל מהחלפת האנרגיות המזהמות (הנפט והפחם) באנרגיה הירוקה שמקורה בעיקר מן השמש.
 
בשנים האחרונות עולה השימוש בגז הטבעי שמזהם פחות ומתחרה במקורות האנרגיה המזהמים. ישראל נמצאת בשלבי פיתוח ראשוניים של מקורות נכבדים של אנרגיית גז טבעי וראוי להשקיע את מירב האמצעים לפני שהפיתוח המואץ העולמי של אנרגיה מן השמש יגרום לאי כדאיות השימוש באנרגיות מזהמות, כולל הגז הטבעי.
 
בטווח הקצר, של מספר שנים, המקורות העיקריים של אנרגיה בעולם יהיו עדיין הפחם והנפט המזהמים והמסוכנים לבריאות. בטווח בינוני , של עד כ-15 שנה, יש להניח כי מקורות הארגיה העיקריים יהיו הנפט והגז הטבעי והפחם המזהם מאוד ייעלם לגמרי בייצור אנרגיה. בטווח האורך (מעל ל -15 שנה), אנו מקווים למען הדורות הבאים כי מקורות האנרגיה העיקריים יהיו ירוקים ובעיקר מהשמש, וכתוצאה מכך השימוש בנפט ובגז טבעי ירד בצורה דרסטית.