חדשות ואירועים

לימודי אנרגיה במכון הטכנולוגי חולון


המכון הטכנולוגי הינו אחד המוסדות הותיקים והמובילים בתחום הכשרת מהנדסים בתחום החשמל הזכאים לרשיון לעבודה בתחום. בעשור האחרון כפי שידוע שוק האנרגיה העולמי עובר מהפך. המחסור במקורות אנרגיה בכלל ובמקורות נקיים בפרט הנו אחד האתגרים הגדולים ביותר שעמדו בפני האנושות המודרנית.
 
 
כיום ישנה הסכמה רחבה על כך שהפקת אנרגיה ממקורות פוסיליים בקצב הולך וגדל, מהווה סכנה מוחשית לטבע ולהתפתחות האנושית. על כן ישנו צורך אמיתי ודחוף לפתח מקורות אנרגיה חלופיים ולפתח טכנולוגיות של שימוש יעיל יותר במקורות קיימים.

תחום ה"אנרגיה החלופית" עוסק בלימוד ומחקר מקורות האנרגיה של העתיד וכוללת מגוון היבטים של המחקר העכשווי בתחומיי הנדסה ואנרגיה, ומהווה את הבסיס למדע, ההנדסה והטכנולוגיה של מחר.

במכון הטכנולוגי קיימת מחלקה ללימודי אנרגיה וזרם חזק המכילה כ- 5 אנשי סגל וכ- 150 סטודנטים. ביוני 2011 כתוצאה מזכייה במענקי מחקר "מגנט" ומחקר למדען ראשי משרד האנרגיה נפתח מרכז מצוינות "אנרגיה חלופית ורשת חכמה" במכון הטכנולוגי חולון.
 
מטרת המרכז לעודד את המחקר והיצירה בתחום האנרגיה, ליצור שיתופי פעולה מדעיים בין החוקרים שיתורגמו לזכייה במענקים יוקרתיים נוספים ופרסום מאמרים משותפים. כמו כן, קירוב בין אנשי הסגל מהדיסיפלינות והפקולטות השונות לתחום האנרגיה ולהוות גג למעבדות האנרגיה ולהוראת התחום לסטודנטים.

בשל הצורך העולה באנשי מקצוע ואקדמיה בעלי רקע והבנה בתחום, פותח במכון הטכנולוגי מסלול ייחודי המרחיב את ידיעות הסטודנטים בתחומי האנרגיה השונים. מסלול " אנרגיה חלופית ומערכות הספק משולב" הינו מסלול הפועל לראשונה השנה בפקולטה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה במסגרת המחלקה לאנרגיה ומערכות הספק. תוכנית הלימודים כוללת מצד אחד את לימודי הליבה המקנים את הזכאות לרישיון של משרד הכלכלה לעסוק בחשמל.
 
 
בנוסף לומדים הסטודנטים היבטים טכניים ומעשיים של ניצול אנרגיה (טכנולוגיה ומתודולוגיה של מחקר) ועל יעילות אנרגטית. התוכנית עוסקת גם במזעור השפעות סביבתיות של שימוש באנרגיה, כלכלת אנרגיה ומדיניות סביבתית. המסלול הינו מסלול מגוון הנותן לסטודנט רקע בתחומי הנדסה שונים והקורסים מאפשרים לסטודנט לרכוש ידע הן בתחומי ההתקנים כגון: תאים פוטוולטאים, תאי דלק וכו' , ידע במערכות האלקטרוניות התומכות בהתקני אנרגיה חלופית וקורסי מבוא מדעיים המקנים לסטודנט את הרקע המדעי המתמטי והפיסיקאלי הנחוץ בתחום.

במקביל לפעילות אקדמית ענפה המבוצעת במרכז לאנרגיה חלופית ורשת חכמה זכה המכון השנה באפשרות להכשיר 80 ממוני אנרגיה מטעם משרד התשתיות האנרגיה והמים. על פי תקנות מקורות אנרגיה חייב כל מפעל שצריכת האנרגיה השנתית שלו היא לפחות 300 טון שווה ערך מזוט (טשע"מ) בדלקים אחרים או בחשמל, וכן כל תאגיד שהוקם בחוק או לפיו, למנות אחראי לקידום הצריכה היעילה של אנרגיה. על האחראי להיות בעל תעודת סיום קורס ממוני אנרגיה במוסד מאושר, או לעמוד בבחינה של ועדת מומחים.

תחומי האחריות של ממונה האנרגיה כוללים פעולה תקינה, יעילה וחסכונית של מערכות המפעל; מניעת בזבוז אנרגיה; פיקוח על תפעול ותחזוקה המבטיחים נצילות מירבית של המתקנים והתהליכים; מדידת צריכה חודשית של חשמל וחומרי דלק; מדידת צריכת אנרגיה ליחידת מוצר או לפי בסיס כמותי אחר; התקנת מכשירי מדידה ובקרה ורישום סדיר של הנתונים הנמדדים; ביצוע ורישום בדיקות נצילות תקופתיות במתקני בעירה ובדיקות נוספות; ייזום פעולות למניעת ירידה בנצילות אנרגטית של המתקנים; המלצה על פעולות לשימור אנרגיה וקידום יישומן; הדרכה והשתלמויות עובדים; והכנת הוראות מפורטות לשימור אנרגיה.

תעודה זו תוקנה לסטודנטים שיעמדו בקריטריונים שיקבעו על ידי המכון והלומדים במסלול "אנרגיה חלופית ומערכות הספק משולב". הלימודים הנוספים יינתנו ללא תשלום על ידי המכון.