חדשות ואירועים

מפגש תחומים תואר ראשון שנה"ל תשע"ה

עבור כל אותם הסטודנטים שנבצר מהם להגיע למפגש, הנכם מוזמנים לצפות במצגות שהוצגו ולהתרשם מן התחומים.