חדשות ואירועים

מתווה פתיחת שנת הלימודים של הפקולטה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה

 

סוג ההתאמה 30 עד 60 ימי מילואים 61 עד 99 ימי מילואים + משרתי כוחות הביטחון 100 ימים ומעלה הערות
פטור מנק"ז בקורסים כלליים וקורסים רב-תחומים. פטור של 6 נק"ז (קורסי בחירה ורב-תחומי) לפי אישור רשם המהנדסים ניתן להעניק 6 נק"ז בלבד.  לפי אישור רשם המהנדסים ניתן להעניק 6 נק"ז בלבד. 
הפטורים שכבר הוענקו נכללים בהתאמה זו. במידה ורשם המהנדסים ייאשר יהיה ניתן לתת עד 8 נק"ז. - כרגע לא מאושר.
עובר בינארי - המרת ציון מספרי לציון עובר במידה והסטודנט עמד בדרישות הקורס.  התאמה זו אינה רלוונטית למקצועות תחת רישוי התאמה זו אינה רלוונטית למקצועות תחת רישוי התאמה זו אינה רלוונטית למקצועות תחת רישוי במידה ורשם המהנדסים ייאשר יהיה ניתן להחיל את ההתאמה על מקצועות בחירה ורב-תחומי. - כרגע לא מאושר
המרת בחינה להערכה חלופית התאמה זו אינה רלוונטית למקצועות ה- STEM התאמה זו אינה רלוונטית למקצועות ה- STEM התאמה זו אינה רלוונטית למקצועות ה- STEM בבעיות פרטניות כגון שירות מילואים פעיל באמצע תקופת בחינות סמסטר ב' - יש לפנות לרכז המילואים של הפקולטה למציאת פתרון.
סוגי ההתאמות                    

פטור מנק"ז בקורסים רב-תחומים או קורסי בחירה

  • הפטורים ניתנים על קורס בחירה וקורסים רב-תחומים בלבד ואינם כוללים קורסי תוכן באנגלית.                
  • במקצועות הרישוי יש לקבל אישור מרשם המהנדסים לפני מתן ההתאמה, עד כה אושר 6 נק"ז בלבד לקורסי בחירה וקורסים רב-תחומים.                 
  • בכל המסלולים לא ניתן לאשר נק"ז מקורסי יסוד, חובה או ליבה.      

         

עובר בינארי
  • ניתן להחיל התאמה זו על קורסי תשפ"ד ותשפ"ה.                
  • על הסטודנט לעמוד בדרישות הקורס על מנת להמיר לציון עובר(לקבל ציון סופי 60 ומעלה).                
  • במקצועות הרישוי  לא ניתן לקבל התאמה זו. אם יתקבל אישור מרשם המהנדסים לתת התאמה זו עבור קורסי בחירה אנו נעדכן.      

       

המרת בחינה למטלה חלופית
  • ניתן להחיל התאמה זו על קורסי תשפ"ד ותשפ"ה.                
  • התאמה זו אינה חלה על מקצועות ה - STEM (מדעי המחשב, מתמטיקה שימושית, הנדסת חשמל, הנדסת תעשייה וניהול, טכנולוגיות דיגיטליות ברפואה).                
  • התאמה זו אינה חלה על קורסים בשנה א'.                
  • הפקולטה תפרסם את הקורסים בהם ניתן להמיר את הבחינה להערכה חלופית.