חדשות ואירועים

סיווג פגמים אוטומטי באמצעות שימוש במפות טופוגרפיות שהתקבלו מתמונות מיקרוסקופ אלקטרוני