חדשות ואירועים

חלון לחזון- תוכנית משרד האנרגיה והמים לפיתוח כוח אדם אקדמי בתחומי האנרגיה