חדשות ואירועים

הענקת מלגות לסטודטים מצטיינים בפיזיקה ע"ש ד"ר קובי קראוס ז"ל