חדשות ואירועים

הכינוס הישראלי הראשון לחשיבה המצאתית שיטתית ופתרון בעיות טכנולוגיות