מעבדה לאנליזת מבנה החומרים

מיקרוסקופ אלקטרוני חודר Transmission Electron Microscope - TEM
 
מעבדה למחקר מבנה החומרים, המאפשרת ללמוד את הפגמים בתוך החומרים, את הגבולות בין הגרעינים, תהליכי דפורמציה ושבר, ולבחון ננו-חומרים ומבנים קריסטלוגרפיים שונים.