מעבדה לעיבוד אותות ספרתי

מעבדה ל- DSP ועיבוד תמונה
 
המעבדה לעיבוד אותות ותמונה כוללת 18 עמדות עבודה.
 
המעבדה לעיבוד אותות ספרתי, מתבססת על תוכנת Signal Processing Toolbox שלMatlab, כרטיסים ותוכנות של חברת Texas Instruments.
 
המעבדה לעיבוד תמונה מתבססת על תוכנות Image Processing של Matlab.