מעבדות עזר למחקר וביצוע פרוייקטים- ישן

מעבדה לאנליזת מבנה החומרים

מעבדה למחקר מבנה החומרים, המאפשרת ללמוד את הפגמים בתוך החומרים, את הגבולות בין הגרעינים, תהליכי דפורמציה ושבר, ולבחון ננו-חומרים ומבנים קריסטלוגרפיים שונים