מעבדות התמחות ובחירה- ישן

מעבדה ל- DSP ועיבוד תמונה

המעבדה לעיבוד אותות ותמונה כוללת 18 עמדות עבודה.

המעבדה לעיבוד אותות ספרתי, מתבססת על תוכנת Signal Processing Toolbox שלMatlab, כרטיסים ותוכנות של חברת Texas Instruments. 

המעבדה לעיבוד תמונה מתבססת על תוכנות Image Processing של Matlab.