תחום אנרגיה ומערכות הספק

בהיבט ההוראתי המסלול מקנה כלים מתקדמים לחקר אמינות ביצועי מערכות ומתקני חשמל ולביצוע מחקרים ואופטימיזציות טכנו-כלכליות לצורך יישום בפיתוח מערכות הספק קלאסיות ומערכות הספק מתקדמות הנמצאות בחזית הטכנולוגיה, כגון מערכות להפקת אנרגיה סולרית ומערכות לתחבורה חשמלית.

 

בהיבט המחקרי, המסלול מתמקד בנושאים שונים בתחום אנרגיה ומערכות הספק תוך פיתוח כישורי המחקר והניתוח ההנדסי והמדעי.

 

נושאי המחקר כוללים מערכות הספק מתקדמות, מערכות בקרה של הינע חשמלי, מערכות למיתוג רך, שיטות הגנה במערכות הספק, ממירים אלקטרוניים למתקני חשמל, טכנולוגיות תאי שמש, מערכות הגנה בפני ברקים ועוד.

 

 

תכנית הלימודים לפי סמסטרים:

 

שנה א'
סמסטר א' סמסטר ב'
מס' קורס שם הקורס נ"ז/ שעות מס' קורס שם הקורס נ"ז/ שעות
55003 מתמטיקה מתקדמת 3 55013/
55211
מיתוג רך וממירים עם קבלי מיתוג 
או
ממירים אלקטרוניים למתקני חשמל
3
55203 מערכות בקרה של הינע חשמלי 3 55028 מערכות הספק מתקדמות 3

 

שנה ב'
סמסטר א' סמסטר ב'
מס' קורס שם הקורס נ"ז/ שעות מס' קורס שם הקורס נ"ז/ שעות
- קורס בחירה מתוך קורסי בחירה מומלצים בתחום 3 - קורס בחירה מתוך קורסי בחירה מומלצים בתחום 3
-   קורס בחירה מתוך קורסי בחירה מומלצים בתחום 3 - קורס בחירה מתוך קורסי בחירה מומלצים בתחום 3
555xx תזה - 555xx תזה 16
      55502 הרצאה בסמינר -

 

 

קורסי בחירה מומלצים לתחום:

 

מס' קורס שם הקורס נ"ז

55206

אמינות של מערכות הספק

3

55213

תאי שמש

3

55215

מכונות חשמליות מיוחדות

3

55205

מערכות הגנה בפני ברקים

3

55011

בקרה אוטומטית מתקדמת

3

55202

רכיבים ומעגלים מגנטיים

3

55207

מעבדה מתקדמת למערכות הספק אלקטרוניות

3

55208

שיטות הגנה במערכות הספק

3

55209

ממירים FB, TL

3

55210

אנרגיות חלופיות

3

55214

טכנולוגיות תאי שמש

3

 

 

מנחים בתחום: