תחום מיקרו וננו אלקטרוניקה

בהיבט ההוראתי המסלול מקנה למידה מעמיקה של חומרים כגון מתכות, מוליכים למחצה ומבודדים, תכונות אלקטרו-אופטיות של ננו חומרים, כליאה קוונטית ושימוש בנקודות קוונטיות ובארות קוונטיות, שיטות ייצור חומרים ושיטות תכנון תהליכי הייצור.

 

בהיבט המחקרי התחום עוסק בטכנולוגיות ייצור של התקנים אלקטרוניים, פוטוניים ופלזמונים תוך שימוש בעקרונות חדשניים. המחקרים מבוססים על ייצור שכבות דקות וננו-חלקיקים בשיטות פיסיקליות (PVD) וכימיות (CVD) ומתמקדים בפיתוח רכיבים חדשניים בתחום אנרגיות חלופיות לדוגמת תאי שמש עם נצילות משופרת, ייצור ננוגנרטורים ושימוש במערכות ננו ליישומי רפואה.

 

 

תכנית הלימודים* לפי סמסטרים:

 

שנה א'
סמסטר א' סמסטר ב'
מס' קורס שם הקורס נ"ז/ שעות מס' קורס שם הקורס נ"ז/ שעות
55003 מתמטיקה מתקדמת 3 55041 יישום שכבות דקות בננו טכנולוגיה 3
55042/ 55315 ננו טכנולוגיות והתקנים ננו אלקטרואופטיים
או
ננו חומרים
3 55045/ 55031 ננופוטוניקה 
או
תורת הקוונטים
3

 

שנה ב'
סמסטר א' סמסטר ב'
מס' קורס שם הקורס נ"ז/ שעות מס' קורס שם הקורס נ"ז/ שעות
- קורס בחירה מתוך קורסי בחירה מומלצים בתחום 3 - קורס בחירה מתוך קורסי בחירה מומלצים בתחום 3
-   קורס בחירה מתוך קורסי בחירה מומלצים בתחום 3 - קורס בחירה מתוך קורסי בחירה מומלצים בתחום 3
555xx תזה - 555xx תזה 16
      55502 הרצאה בסמינר -

 

 

קורסי בחירה מומלצים לתחום

 

מס' קורס שם הקורס נ"ז

55213

תאי שמש

3

55309

חיישנים ביו רפואיים

3

55303

מיקרוסקופיה אלקטרונית

3

55210

אנרגיות חלופיות

3

55214

טכנולוגיות תאי שמש

3

55601

מעבדת יישום שכבות דקות

3

 

 

מנחים בתחום:

 

 

 

* הענקת התואר מותנת באישור המל"ג, כמקובל בתוכניות חדשות