תחום הנדסת תקשורת

בהיבט ההוראתי המסלול מקנה כלים מחקריים לניתוח ותכנון של מערכות: תקשורת אנלוגיות, תקשורת ספרתית, תורת המידע וסינכרון כבסיס, ומעמיק את ההבנה והניתוח בתחום התקשורת הלויונית, תקשורת ניידת, תקשורת סיב אופטית ומכ"מ. כמו כן  נלמדים טכנולוגיות רדיו, מיקרוגל, אנטנות וסיבים אופטיים.

 

בהיבט המחקרי קיים מגוון של מחקרים בתחום וביניהם מחקר בנושאי מערכות תקשורת אופטיות ורשתות אופטיות, שיטות ניטור ניהול והגנה על רשתות בשכבה הפיזיקלית, מחקרים בנושאי טכנולוגיות רכיבים אופטיים לתקשורת, מחקרים בתחום אנטנות, מחקרים בתחום הרדיו מודלי ערוץ ואינטראקציית של קרינה עם גוף האדם וכן שילוב של לימוד מכונה ולמידה עמוקה בשיטות איפנון ובמערכות תקשורת שונות.

 

 

תכנית הלימודים* לפי סמסטרים:

 

שנה א'
סמסטר א' סמסטר ב'
מס' קורס שם הקורס נ"ז/ שעות מס' קורס שם הקורס נ"ז/ שעות
55003 מתמטיקה מתקדמת 3 55034/ 55025 תקשורת אופטית מודרנית 
או
מערכות תקשורת רדיו
3
55014/ 55411 עבוד אותות ספרתי מתקדם 
או
נושאים בתקשורת ספרתית
3 55024 תורת המידע 3

 

שנה ב'
סמסטר א' סמסטר ב'
מס' קורס שם הקורס נ"ז/ שעות מס' קורס שם הקורס נ"ז/ שעות
  - קורס בחירה מתוך קורסי בחירה מומלצים בתחום 3 - קורס בחירה מתוך קורסי בחירה מומלצים בתחום 3
-   קורס בחירה מתוך קורסי בחירה מומלצים בתחום 3 - קורס בחירה מתוך קורסי בחירה מומלצים בתחום 3
555xx תזה - 555xx תזה 16
      55502 הרצאה בסמינר -

 

 

קורסי בחירה מומלצים לתחום

 

מס' קורס שם הקורס נ"ז

55409

שיטות סינכרון

3

55412

אנטנות חכמות במערכות רדיו

3

55406

נושאים מתקדמים בתקשורת ניידת ותאית

3

55216

עקרונות אלקטרוניקת  שמע

3

55310

דימות מכ"מ

3

55405

תקשורת אופטית לא לינארית

3

55408

תכן מעגלי מיקרוגל משולבים

3

55410

מעבדה מתקדמת לתקשורת

3

55415

תכן מודולים בתקשורת אלחוטית

3

 

 

מנחים בתחום:

 

 

 

* הענקת התואר מותנת באישור המל"ג, כמקובל בתוכניות חדשות