נושאים לפרויקטי גמר

פרופ' ישעיהו גלזר

  • תצוגה תלת ממדית מבוססת אנאמורפיה.
  • טלסקופים למיקרו-לוויינים.
  • עיבוד אינפורמציה היברידי – אופטי/אלקטרוני.
  • צילום חישובי – אופטימיזציה מבוססת post-processing.
  • צילום חישובי – שיטות למיקוד לאחר צילום.
  • ריכוז אור שמש באמצעות רכיבים דפרקטיביים.
  • שיטות אופטיות לרכישת דמויות תלת ממדיות.
  • התמרותXYT לטיפול בתנועה.
  • נושאים ביוזמת הסטודנט(ים), רצוי מאוד בשילוב עבוד תמונה ואופטיקה, אפשר בשיתוף התעשייה.