נושאים לפרויקטי גמר

ד"ר יוסף בן עזרא

דקאן הפקולטה להנדסה
 
  • עיבוד אותות דיבור: wavelet based features, search algorithms
  • עיבוד תמונה: Denoising, segmentation, fusion
  • תקשורת אופטית: Optical OFDM,DSP algorithms for high spectral efficient modulation scheems.
  • תקשורת סלולרית: Small Cells, Femtocells, LTE.