נושאים לפרויקטי גמר

ד"ר בוריס אקסלרוד

  • ניתוח והדמייה של מערכת כוללת PV מולול וממיר SC-DC בחוג סגור.
  • פיתוח והדמייה של אינרטור בעל מקדם הגבר גבוה המיועד ל PV מודול.
  • מערכת למציאת הספק המרבי של תחנת רוח הקטנה שכוללת גנרטור סינכרוני בעירור קבוע.