תחום הנדסת תקשורת

תוכנית הלימודים
 
שנה
סמסטר מספר קורס קורס נ"ז / שעות דרישות קדם
א' א' 55003 מתמטיקה מתקדמת 3 -
55014 עבוד אותות ספרתי מתקדם 3 -
55411 נושאים בתקשורת ספרתית 3 -
ב' 55034 תקשורת אופטית מודרנית 3 -
55024 תורת המידע 3 -
55025 מערכות תקשורת רדיו - -
ב' א' - קורסי בחירה 3 -
- קורסי בחירה 3 -
- קורסי בחירה 3 -
55501 פרויקט גמר 6 -
ב' - קורסי בחירה 3 -
- קורסי בחירה 3 -
- קורסי בחירה 3 -