תחום הנדסת תקשורת

המסלול מקנה כלים מחקריים לניתוח ותכנון של מערכות: תקשורת אנלוגיות, תקשורת ספרתית, תורת המידע וסינכרון כבסיס, ומעמיק את ההבנה והניתוח בתחום התקשורת הלויונית, תקשורת ניידת, תקשורת סיב אופטית ומכ"מ. כמו כן  נלמדים טכנולוגיות רדיו, מיקרוגל, אנטנות וסיבים אופטיים.

 

 

תכנית הלימודים לפי סמסטרים:

 

שנה א'
סמסטר א' סמסטר ב'
מס' קורס שם הקורס נ"ז/ שעות מס' קורס שם הקורס נ"ז/ שעות
55003 מתמטיקה מתקדמת 3 55034 תקשורת אופטית מודרנית 3
55014 עבוד אותות ספרתי מתקדם  3 55024 תורת המידע 3
55411 נושאים בתקשורת ספרתית 3 55025 מערכות תקשורת רדיו -

 

שנה ב'
סמסטר א' סמסטר ב'
מס' קורס שם הקורס נ"ז/ שעות מס' קורס שם הקורס נ"ז/ שעות
- קורס בחירה מתוך קורסי בחירה מומלצים בתחום 3 - קורס בחירה מתוך קורסי בחירה מומלצים בתחום 3
-   קורס בחירה מתוך קורסי בחירה מומלצים בתחום 3 - קורס בחירה מתוך קורסי בחירה מומלצים בתחום 3
-   קורס בחירה מתוך קורסי בחירה מומלצים בתחום 3 - קורס בחירה מתוך קורסי בחירה מומלצים בתחום 3
55501 פרויקט גמר 6 55501 פרויקט גמר -
      55502 הרצאה בסמינר -

 

 

קורסי בחירה מומלצים לתחום

 

מס' קורס שם הקורס נ"ז
55409 שיטות סינכרון בתקשורת ספרתית

3

55412 אנטנות חכמות במערכות רדיו

3

55406 נושאים מתקדמים בתקשורת ניידת ותאית

3

55310 דימות מכ"מ

3

55405 תקשורת אופטית לא לינארית

3

55408 תכן מעגלי מיקרוגל משולבים

3

55415 תכן מודולים בתקשורת אלחוטית

3