פרויקט גמר

במסגרת הלימודים לתואר שני ללא תיזה ידרשו הסטודנטים להכין פרוייקט גמר. הפרוייקט מקנה 6 נקודות זכות והוא נבחר לפי תחום ההתמחות של הסטודנט.
 

מטרת הפרוייקט:

פרוייקט הגמר מסייע בפיתוח יכולות ומיומנות לביצוע עבודת מחקר-פתוח בהנדסה. פרוייקט הגמר יבחר לפי תחום ההתמחות והמסלול שבו בוחר הסטודנט.
 

סוגי פרוייקטי -גמר:

פרוייקט הגמר יכול להיות משלושה סוגים:
  1. עבודה הנדסית- מטרתה הסופית היא בניית דגם הנדסי פעיל וחדשני, הפותר בעיה הנדסית שטרם נמצא לה פתרון הולם, או לחילופין, מציע פתרון טוב יותר מהפתרונות הקיימים.
  2. פרוייקט מחקרי מעשי- שתכליתו לחקור תופעה הנדסית בלתי ברורה ולסכם באופן מעשי את ממצאי המחקר. עבודת המחקר תתבצע בסביבת מעבדת ניסויים המתאימה לנושא המחקר.
  3. פרוייקט מחקר תאורטי - עבודת מחקר מסוג זה תתרכז במחקר טהור בתחום הנדסה, אבל חייב להסתיים ברמה של מאמר בספרות המקצועית הבינלאומית.
 

פרטים נוספים: