תחום אלקטרוניקה

(אלקטרואופטיקה ובקרה)
 
תכנית הלימודים
 
שנה סמסטר מספר קורס קורס נ"ז/שעות דרישות קדם
א' א' 55003 מתמטיקה מתקדמת 3 -
55014 עבוד אותות ספרתי מתקדם 3 -
55031 תורת הקוונטים 3 -
ב' 55017 אופטיקה קוונטית 3 תורת הקוונטים (55031)
55016 עיבוד תמונה מתקדם 3 -
55035 נושאים נבחרים באלקטרואופטיקה ופוטוניקה 3 -
ב' א' - קורס בחירה 3 -
- קורס בחירה 3 -
- קורס בחירה 3 -
ב' - קורס בחירה 3 -
- קורס בחירה 3 -
- קורס בחירה 3 -