קורסי בחירה בתואר שני

מספר קורס
קורס נ"ז/שעות דרישות קדם
55004 ניתוח מטריציאלי ותהליכים אקראיים במערכות הספק 3 -
55010 שיטות חישוביות באלקטרומגנטיות 3 -
55011 בקרה אוטומטית מתקדמת 3 -
55013

מיתוג רך וממירים עם קבלי מיתוג

3 -
55014 עבוד אותות ספרתי מתקדם 3 -
55016 עבוד תמונה מתקדם 3 -
55017 אופטיקה קוונטית 3 -
55022 התקנים משולבים לתקשורת אופטית 3 -
55024 תורת המידע 3 -
55025 מערכות תקשורת רדיו 3 -
55028 מערכות הספק מתקדמות 3 -
55031 תורת הקוונטים 3 -
55034 תקשורת אופטית מודרנית 3 -
55035 נושאים נבחרים באלקטרואופטיקה ופוטוניקה 3 -
55041 יישום שכבות דקות בננוטכנולוגיות 3 -
55042 ננו חומרים 3 -
55043 תורת הקוונטים לננו ומיקרו-אלקטרוניקה אופטית 3 -
55045 ננופוטוניקה 3 -
55046 מודלים ממוחשבים לננומבנים 3 -
55102 מאפנני אור מרחביים 3 -
55103 נושאים נבחרים בסיבים אופטיים 3 -
55104 מעבדה מתקדמת באלקטרואופטיקה 3 -
55202 רכיבים ומעגלים מגנטיים 3 -
55203 מערכות בקרה של הינע חשמלי 3 -
55204 התקני מערכות הספק 3 -
55205 מערכות הגנה בפני ברקים 3 -
55207 מעבדה מתקדמת למערכות הספק אלקטרוניות 3 -
55208 שיטות הגנה במערכות הספק 3 -
55209 ממירים FB,TL 3
מיתוג רך וממירים עם קבלי מיתוג (55013)
55210 אנרגיות חילופיות 3 -
55211 ממירים אלקטרוניים למתקני חשמל 3 -
55213 תאי שמש 3 -
55214 תכנולוגיות תאי שמש 3 -
55215 מכונות חשמליות מיוחדות 3 -
55216 עקרונות אלקטרוניקת השמע 3 -
55303 מיקרוסקופיה אלקטרונית 3 -
55309 חיישנים ביו רפואיים 3 -
55310 דימות מכ"מ 3 -
55312 ספקטרוסקופיה יישומית לחישה מרחוק 3 -
55314 יישומים של סיבים אופטיים 3 -
55315 ננו טכנולוגיות והתקנים ננו אלקטרוניים 3 -
55316 נושאים מתקדמים בתקשורת אופטית 3 -
55403 נושאים נבחרים בתהליכים אקראיים 3 -
55405 תקשורת אופטית לא ליניארית 3 -
55406 נושאים מתקדמים בתקשורת ניידת ותאית 3 -
55407 מערכות תקשורת לווינים 3 -
55408 תכן מעגלי מיקרוגל משולבים 3 -
55409 שיטות סינכרון בתקשורת ספרתית 3 -
55410 מעבדה מתקדמת לתקשורת 3 -
55411 מערכות תקשורת מתקדמות 3 -
55412 אנטנות חכמות במערכות רדיו 3 -
55415 תכן מודולים בתקשורת אלחוטית 3 -
55416 מערכות תקשורת רדיו 2 3 -
55417 אר.אף.איי.סי. 2 3 -
55419 אבטחת סייבר מערכות תעשייתיות 3 -
55601 מעבדת יישום שכבות דקות בננוטכנולוגיה 3 -
55602 שיטות סינון אקטיבי לאותות 3 -