שיחות קמפוס

זיקה חזקה לתעשייה

במסלול התמחות תקשורת, בפקולטה להנדסה, לא מסתפקים בלצייד את הסטודנטים בידע האקדמי הטוב והעדכני ביותר בתחומם, אלא משקיעים מחשבה ומשאבים רבים גם בחיבור הסטודנטים לתעשייה שבה הם אמורים להשתלב.
 
ד"ר אורי מחלב, מרצה ורכז פרויקטים בפקולטה, הוא אחת הדמויות הפעילות במחלקה בתחום החיבור בין הסטודנטים לתעשייה. כמי שמעורב בפעילות בתעשייה, הוא מעיד כי הוא "רואה את הבעיות שהתעשייה מתמודדת איתן ומכיר את צורכי השטח ואת הדרישות של התעשייה מבוגר התואר בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה".
 
ד"ר מחלב מספר כי הזיקה לתעשייה מתבטאת בחלק מההרצאות בקורסים השונים, ושזורה  בשלבי הלימודים השונים: מהקורסים הנלמדים בפקולטה, דרך פרויקט הגמר של הסטודנטיםובסיוע במציאת עבודה בתום הלימודים, ועד שילוב של מספר בוגרים בפרויקטי מחקר משותפים בין החוקרים בפקולטה לבין התעשייה. באשר לקורסים, לפי ד"ר מחלב, "מעבר לקורסי היסוד, שמקנים לסטודנט כלים מתמטיים ומשביחים את היכולת האנליטית שלו, ישנם מספר קורסים אפליקטיביים (מעשיים) שחלקם מועברים על ידי וחלקם על ידי שאר אנשי סגל. ידיעת הצרכים של השטח גורמת לנו לפרוט צרכים אלה לתכנים אקדמיים, להם אנחנו מוסיפים הדגשים ואפליקציות מהשטח, מחיי היום-יום שבתעשייה".
 
אתה יכול לתת דוגמאות לקורסים שבהם הזיקה לתעשייה בולטת יותר?
 
"למשל, מתוך הקורסים לתואר ראשון: 'הנדסת תקשורת א', 'תקשורת ספרתית', 'עיבוד אותות ספרתי', 'תקשורת רחבת סרט', 'מערכות תק"ש' (תקשורת, שידור וקליטה), קורסים בתקשורת אופטית וקורסים במערכות RF. אנחנו נותנים לסטודנטים דוגמאות מהשטח ממערכות הקיימות כיום, עם פירוט ברמה המערכתית וברמה הפרטנית יותר של מעגלים ומודולים".
 
איך הדוגמאות מהתעשייה באות לידי ביטוי בקורסים אלה?
 
"בדרך כלל האפליקציות מתבטאות בניתוח של בעיות מעשיות מהשטח ובניתוח תקנים בינלאומיים, שמאחוריהם אפליקציות מעשיות. חשוב לציין, שאנחנו לא חורגים מהרמה האקדמית הנדרשת ואין חריגה מתוכנית הלימודים המוגדרת". 
 
הזיקה  לתעשייה בולטת יותר בפרויקט הגמר ההנדסי של כל אחד מהסטודנטים בפקולטה להנדסה. ד"ר מחלב, המרכז את הפרויקטים בתחום הנדסת תקשורת, אומר כי הפרויקט מבוצע לפי שיטת העבודה שקיימת בתעשייה ובכך מהווה סימולציה טובה, המקנה פרספקטיבה לסטודנט לכשיגיע לתעשייה. הוא מוסיף כי "בתוכניות הלימוד של הקורסים השונים אין לנו גמישות גדולה כי אנחנו מחויבים לתכנים מוגדרים שאמורים להילמד באילוצי זמן של הסמסטר, אולם בפרויקט ההנדסי ישנה דרגת חופש גדולה יותר. הפרויקט ההנדסי הוא כרטיס כניסה חשוב מאד של הסטודנט בבואו לראיון עבודה, לכן ב-H.I.T  מכון טכנולוגי חולון חשוב לנו להבין את מה שקורה בתעשייה לצורך הכוונת הסטודנטים".
 
מהו תהליך העבודה בפרויקט הגמר ההנדסי?
 
"בשלב הראשון הסטודנט מגדיר הצעת מחקר בשיתוף עם המנחה ובה מתואר רציונאל העבודה, סקירת המצב הקיים היום בשוק והמטרות והיעדים של  הפרויקט. ההצעה כוללת גם את תוכנית העבודה וכן תקציב מוגבל במידה ונדרש. תוכנית זו מועברת לאישור רכז הפרויקטים וראש המחלקה. חשוב להדגיש שבמהלך אישור ההצעה אנו בוחנים את מידת המקוריות, היצירתיות, הרמה האקדמית של הפרויקט וכן אם הסטודנט מסוגל לבצע את מה שהגדיר בפרק הזמן הקיים ושאכן יש לו את הכלים הנדרשים. במהלך הפרויקט אנחנו שואפים שהסטודנט יעבוד באופן עצמאי תוך השגת המטרות אותן הגדיר, עם שימת דגש על איכות הביצוע ובעמידה בלוחות הזמנים, תוך כדי עדכון שוטף והתייעצות עם המנחה".  
 
חלק מהפרויקטים נעשים בשיתוף פעולה עם חברות, בעיקר אלה של סטודנטים מ"המסלול הגמיש" ב-H.I.T  מכון טכנולוגי חולון. במסלול זה מרבית הסטודנטים עובדים בתעשייה ויכולים ללמוד לימודי ערב, כאשר המכון מבין את צרכיהם, אך ללא פגיעה ברמה האקדמית. ד"ר מחלב מדגיש כי "לא מעט  אנשי תעשייה מעוניינים ללמוד ב-H.I.T  מכון טכנולוגי חולון, במסלול הגמיש, מסלול שבו אנחנו היינו החלוצים". הסטודנטים במסלול זה יכולים לבחור את נושא הפרויקט בתחום העשייה של החברה בה הם עובדים. ד"ר מחלב מדגיש כי "באותם המקרים, אנחנו מוודאים שהסטודנט יבצע פרויקט ברמה האקדמית הנדרשת ושלימודי התואר יבואו לידי ביטוי, והחברה, מצידה, מתחייבת להעמיד לטובת הסטודנט מנחה מלווה מתוכה, ומסייעת לו בכל הצרכים להשגת מטרות הפרויקט ולסיומו בזמן".
 
עם אילו חברות נעשו שיתופי פעולה כאלה?
 
"בין החברות ניתן למנות את התעשייה האווירית, תדיראן קשר, ECI, אלתא, אל-אופ, מספר חברות סטארט אפ ועוד".  
 
מסגרת נוספת לקשר בין המכון לתעשייה היא מענקי המחקר שניתנים מהמדינה לפרויקטים משולבים של התעשייה והאקדמיה. עד כה זכה המכון בשני מענקים כאלה, יחד עם חברת ECI. ד"ר מחלב מוסיף: "סטודנטים שלנו בשנה ד' ובוגרים משתלבים ביחד עם החוקרים כעובדי מחקר ועוסקים בבעיות מחקריות והנדסיות, ובצורה כזו הם אף נחשפים לתעשייה. המכון שואף בהחלט להגיש הצעות מחקר בשיתוף פעולה עם התעשייה בארץ ולצורך כך ישנן מסגרות מימון של משרד התמ"ת". 
 
הקשר ההדוק בין הלימודים בפקולטה להנדסה, ב-H.I.T  המכון הטכנולוגי חולון לביןהתעשייה נמשך גם עם תום הלימודים, דרך היחידה להכוון תעסוקתי במכון. בסיוע ד"ר מחלב ואנשי סגל נוספים בעלי קשרים בתעשייה, היחידה מחברת בין בוגרי המכון לגורמים המתאימים בחברות השונות. ד"ר מחלב מעיד מניסיונו על בוגרים שמודים לו על העזרה שלו ושל המכון במציאת עבודה בתעשייה.