תנאי הרישום ותהליך המיון

 

לימודי עיצוב B.Design - תנאי רישום
ההרשמה עד לתאריך 20.4.2021 (לאחר מועד זה ההרשמה תיסגר לשנת הלימודים הנוכחית)
תהליך ההרשמה
במהלך תהליך הרישום הנכם מתבקשים להעלות:
צילום תעודת זהות
צילום תמונת פספורט (אפשר גם סלפי)
קורות חיים – תוך ציון הזיקה לתחום בו מבקשים ללמוד
 
תנאי רישום ללימודים

בגרות
זכאות לתעודת בגרות ישראלית או לתעודת בגרות מחו"ל

הקבלה ללימודי תואר ראשון בפקולטה לעיצוב מתבססת על ממוצע הציונים בתעודת הבגרות ומבחני ההתאמה.

תהליך הקבלה ללימודים

תרגיל בית / תרגיל מעשי / ראיון אישי / הצגת תיק עבודות
מטרת המבחנים לקבל ללימודים מועמדים אשר עומדים בדרישות המחלקה בה מבקשים ללמוד, בהתאם להגבלת המכסה בכל אחת מהמחלקות, עיצוב תקשורת חזותית, עיצוב פנים ועיצוב תעשייתי.
כאמור, הקבלה ללימודי תואר ראשון בפקולטה לעיצוב מתבססת על ממוצע הציונים בתעודת הבגרות ומבחני ההתאמה.
מבחני ההתאמה בפקולטה כוללים מספר תרגילים, ראיון אישי והצגת תיק העבודות. בכל אחת מהמחלקות מתקיים פורמט שונה של מבחן.
 
תרגיל בית:
תרגיל הבית יפורסם בתאריך:5.4.2021
(לכל המחלקות)
מועד הגשת תרגיל הבית:
עיצוב תעשייתי:   25.04.2021
עיצוב פנים:        02.05.2021
עיצוב תקשורת חזותית:  02.05.2021

 

שלב א' - תרגיל מעשי:
עיצוב תעשייתי:    03.05.2021 *  
עיצוב פנים:    04.05.2021 *  
עיצוב תקשורת חזותית:  05.05.2021
* לקראת מועד התרגיל המעשי ישלח למעונכם מארז ובו חומרים לקראת התרגיל 
   יש לוודא קבלת חומרים מבעוד מועד (פרטים ימסרו לנרשמים)


שלב ב' – ראיון והצגת תיק עבודות:
עיצוב תעשייתי:    10.05.2021  
עיצוב פנים:    11.05.2021  
עיצוב תקשורת חזותית:  12.05.2021


לאחר הרשמתך ללימודים ישלח קישור גישה לאזור האישי באתר האינטרנט, לטובת:

  • מעקב אחר תהליך הקבלה
  • לצפות בהנחיות
  • להעלות את תיק העבודות
  • להתחבר לראיון האישי
חשוב לדעת!
  • ניתן להירשם ולהבחן לשתי מחלקות במקביל. זימון לכל מועד ישלח בנפרד. חשוב לדעת שהמבחנים מתקיימים במועדים שונים.
  • אין ציון סף אותו יש לעבור משום שהציון מהווה נקודת יחוס לציוני המועמדים הנבחנים באותו מועד. המועמדים בעלי הציונים הגבוהים ביותר יתקבלו ללימודים. הציונים תקפים רק לשנה אחת.
  • תיק העבודות הוא הזדמנות לאפשר לנו הצצה לעולם שלך. לפגוש ולהכיר את היצירתיות, המקוריות, מקורות ההשפעה ואת הפרטים המייחדים אותך. הרכב העבודות ומספרן שונה ממחלקה למחלקה, הדרישות יועברו במכתבי הזימון.