חדשות ואירועים

הישג בינלאומי לסטודנטים בקורס "סימטריה ופרקטלים"