חדשות ואירועים

הגשת מועמדות - פרס אנדי

החל התהליך להגשת מועמדות לתחרות פרס אנדי 2015.
 
תאריך האחרון להגשה הוא 14בינואר 2014.

פרטים נוספים באתר האינטרנט: http://www.theandy.org.il/