חדשות ואירועים

ברכות לפרופ' עודד עזר

 

ברכות על קידומו לדרגת "פרופסור חבר יוצר" על ידי הוועדה העליונה למינוי פרופסורים בתחומי החינוך, הרוח והאמנויות של המל"ג

 

ברכות לפרופ' עודד עזר