חדשות ואירועים

הרצאה היברידיזציות והטרוגניות בין גנומים ובחלבונים צמחיים, והשפעתן על יצרנות ויציבות בסביבות משתנות


הקולוקויום של התואר השני בעיצוב משולב שמח להזמינכם להרצאה

"היברידיזציות והטרוגניות בין גנומים ובחלבונים צמחיים, והשפעתן על יצרנות ויציבות בסביבות משתנות"

מרצה: ד"ר אייל פרידמן, המחלקה למדעי הצומח, מכון וולקני.


יום ג' | 22.12.2015 | בניין 7, חדר 213 | בשעות 14:00-12:30
לפרטים נוספים

 
 
הרצאה "היברידיזציות והטרוגניות בין גנומים ובחלבונים צמחיים, והשפעתן על יצרנות ויציבות בסביבות משתנות" מתחקה אחר מקור השוֹנוּת של אוכלוסיות צמחים בתחומי האבולוציה הטבעית והטיפוח המלאכותי.