הרשמה לתוכנית

איך נרשמים לתכנית?
 

ניתן להירשם ללימודים באתר המכון (לחץ כאן להרשמה באתר)

או לבוא למכון הטכנולוגי חולון ולפנות למרכז לייעוץ והרשמה.
 
HIT מכון טכנולוגי חולון

רח' גולומב 52 , ת.ד. 305 חולון 5810201

דרכי הגעה ומפת הקמפוס: https://www.hit.ac.il/web/map1.asp

03-5026666
 
מרכז לייעוץ והרשמה

בניין 5, קומה שנייה,חדר 211
קבלת קהל: א'- ה' 10:00-16:00

דואר אלקטרוני: mdesign@hit.ac.il

בכל פניה, בין בכתב ובין בעל-פה, יש לציין את מספר תעודת הזהות המלא, כולל ספרת ביקורת.
 

לאחר ההרשמה עם טופס הרישום יש להגיש:

  • תעודת תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה
  • גיליונות רשמיים של ציוני הלימודים בתואר הראשון, כולל הציון הממוצע האישי וכן הציון הממוצע של כלל הסטודנטים בתכנית הלימוד
  • קורות חיים הכולל פרוט הלימודים והפעילות המקצועית, וכן פרוט של השתלמויות, פעילויות חברתיות ותרבותיות ולימודים אחרים
  • מועמדים שהנם מעצבים יגישו תיק עבודות (פורטפוליו) בפורמט דיגיטלי על גבי תקליטור (2 עותקים). יש לציין את התפקיד בכל עבודה ושמות המעורבים בעבודה
  • מועמדים שאינם מעצבים יגישו תיאור מפורט של עבודות אקדמיות ומקצועיות שלהם, יש לציין את התפקיד בכל עבודה ושמות המעורבים בעבודה
  • מומלץ לצרף: המלצות ממקום העבודה ו/או המלצות מרצים מהמוסד שבו נלמד התואר הראשון
  • שתי תמונות דרכון עם שם המועמד ומספר תעודת הזהות על גב התמונות
  • אישור תשלום דמי רישום
 
את כל המסמכים יש להעביר למרכז לייעוץ והרשמה תוך 10 ימים מיום ההרשמה.
 
עם קבלת טופס הרישום והמסמכים, יועבר תיקו של המועמד לוועדת הקבלה של הפקולטה. תיקו של כל מועמד יידון לגופו. המועמד יוזמן לראיון אישי.
 
 

הודעות על שינויים או ביטולים ברישום - יתקבלו אך ורק בכתב במרכז לייעוץ והרשמה. את ההודעות ניתן לשלוח לפקס' 03-5026559 או לתיבות דוא"ל msc@hit.ac.il mdesign@hit.ac.il

 

דמי הרישום: 350 ₪

הנרשמים בימים הפתוחים או באמצעות אתר המכון באינטרנט ייהנו מהנחה בדמי הרישום.

אין החזר דמי הרשמה למועמד שלא התקבל ללימודים, או למועמד שביטל את הרשמתו.

להרשמה OnLine