קורסי בחירה

קורסי בחירה - תואר ראשון בעיצוב - סמסטר א' - תש"פ

שימו לב! פתיחת קורס מותנת במינימום נרשמים
 
שם הקורס
מרצים
יום
שעות
נ. זכות
ש"ס
הקבץ
רבן רן
ה'
Thr
10:00 - 13:00
3
3
עיוני
*
ג'
Tue
09:00 - 11:00
2
2
עיוני
ברקוביץ אריה
ג'
Tue
09:00 - 11:00
2
2
עיוני
ג'
Tue
09:00 - 11:00
2
2
עיוני
ג'
Tue
11:00 - 13:00
2
2
עיוני
*
ג'
Tue
11:00 - 13:00
2
2
עיוני
ג'
Tue
11:00 - 13:00
2
2
עיוני
ג'
Tue
11:00 - 13:00
2
2
עיוני
ג'
Tue
09:00 - 11:00
2.5
2
עיוני
ג'
Tue
14:00 - 16:00
2
2
עיוני

מגמות בעיצוב עכשווי

Trends in Contemporary Design

אולצסקי סופיה
ג'
Tue
14:00 - 16:00
2
2
עיוני
ג'
Tue
16:00 - 18:00
2
2
עיוני
ה'
Thu
14:00 - 16:00
2
2
עיוני
*
ה'
Thu
16:00 - 18:00
2
2
עיוני
*
 
 
 
 
 
 
 

מידול ואנימציה בתלת ממד

3D modeling and animation

אלון רובין
ג'
Tue
14:00 - 17:00
2.5
3
עיצוב

פיתוח התמחות לתלת מימד ומציאות מדומה

Developing Expertise for 3D & Virtual Reality

טל הרינג
א'
Sun
14:00 - 18:00
2.5
4
עיצוב
א'
Sun
14:00 - 18:00
2.5
4
עיצוב
אשר ג'ודית
א'
Sun
14:00 - 18:00
2.5
4
עיצוב
א'
Sun
14:00 - 18:00
2.5
4
עיצוב
העתיד של הדברים רן אמיתי
ג'
Tue
14:00 - 18:00
2.5 4 עיצוב
א'
Sun
14:00 - 18:00
2.5
4
עיצוב

פיתוח מוצרים אינטראקטיביים

Make:ID

שיר אתר

לוקה אור

א'
Sun
14:00 - 18:00
2.5
4
עיצוב
א'
Sun
14:00 - 18:00
2.5
4
עיצוב
א'
Sun
14:00 - 18:00
2.5
4
עיצוב
א'
Sun
14:00 - 18:00
2.5
4
עיצוב

עיצוב דרך תודעה ותנועה

Design Through Mind & Movement

דנה קולין
ג'
Tue
09:00 - 13:00
2.5
4
עיצוב

עיצוב אריזות

Packaging Design

עדי כתרי

יהודה חופשי

ג'
Tue
09:00 - 13:00
2.5
4
עיצוב
ג'
Tue
14:00 - 18:00
2.5
4
עיצוב
ג'
Tue
09:00 - 13:00
2.5
4
עיצוב
ג'
Tue
09:00 - 13:00
2.5
4
עיצוב
ג'
Tue
09:00 - 13:00
2.5
4
עיצוב
ג'
Tue
09:00 - 13:00
2.5
4
עיצוב
ג'
Tue
09:00 - 13:00
2.5
4
עיצוב
ג'
Tue
09:00 - 13:00
2.5
4
עיצוב
מדברים עיצוב
ג'
Tue
14:00 - 18:00
2.5
4
עיצוב
ג'
Tue
14:00 - 18:00
2.5
4
עיצוב
ג'
Tue
14:00 - 18:00
2.5
4
עיצוב
קולין דנה
ג'
Tue
14:00 - 18:00
2.5
4
עיצוב
****
פריד טליה
ה'
Thu
14:00 - 18:00
2.5
4
עיצוב
***
הגוף הישראלי אביב ליכטר
ה'
Thu
14:00 - 18:00
2.5
4
עיצוב

 

* קורס חובה
** קורס שנתי
*** מועבר בשפה האנגלית
 
 
 
 
פרוסמינריון - יום ה' 14:00 - 18:00
שם הקורס
מרצים
רייך גלעד
כסלו שחר
ד"ר ון-אסן אילת יעל
ברטל אליה
פרופ' נעמי מאירי דן

תרבות חזותית ולימודי מרחב

Visual Culture and Spatial Studies

ד"ר לוי דרור ק' 

פוליטיקה דרך העדשה: קולנוע ודיקטטורה

Politics through the Lens: Totalitarism and Cinema

פרופ' דנה אריאלי

 

* מתקיים בין השעות 16:00 - 20:00