קורסי בחירה - אמנות

ציור ג' 35209-11

המטרה היא ללמוד ולחוות תהליך של יצירה, לחשוף את המקום שממנו באה היצירה, איך משלבים רעיון עם חומר ואיך ממחישים את האישי, הפנימי, עם האוניברסלי, החברתי או הפוליטי. היכרות עם העשייה האמנותית העכשווית נועדה להרחיב את הדעת ואת הידע. הקורס מבוסס על עבודה בכתה, ועל עבודת בית, ואינו מגביל בבחירת המדיה והשימוש בחומרים. בכתה נתרגל טכניקות שונות של רישום שמטרתן לפתח צורות ביטוי ואופני חשיבה לא מילוליים. במהלך הסמסטר יבחר כל סטודנט "נושא על" שיהווה מוטיב וינווט את החשיבה והיצירה וישמש מסגרת כוללת שבתוכו יתבצע התהליך. במהלך הסמסטר ינתנו תרגילים קצרים ובסופו תוגש עבודת יצירה בעלת נפח שיותאם אישית על פי הקונספט והחומר.