קורסי בחירה - אמנות

יסודות הצילום 35212-12

מטרת הקורס לטפח חשיבה ויזואלית וקודים ויזואליים בשפת הצילום, שפת התקשורת החזותית ושפת האמנות. במהלך השיעור נעסוק בצורה מובנת ומקבילה בשני נושאי לימוד עיקריים 1) האסתטיקה והחשיבה של הצילום 2) טכניקה- הכרת מצלמות ופורמטים שונים והפונקציות שלהם. נכיר את השימוש והיישום של המושגים הבאים: קומפוזיציה, פריים, בניית סיקוונס, אווירה , פרספקטיבה, צילום ישיר , תיעוד , וכן שימושים שונים באור קיים ומלאכותי, צילום דיגטלי לעומת צילום אנלוגי והתמודדויות עם צילומי חוץ ופנים. הקורס ילווה בהסברים ושקופיות מעולם הצילום מתחילתו עד העידן הפוסט-מודרניסטי.

הגשה של משימות ותרגילים תהווה בסיס לדיון כיתתי ולביקורת עבודות. במהלך הסמסטר נצא לצילומי חוץ וביקור בתערוכות.

תרגילים במהלך השנה

  • סדרת צילומים בסביבתך הקרובה: דגש על בניית פריים וקומפוזיציה בצילום.
  • צילום דיוקן: הפסיכולוגיה בצילום אנשים, ניצול אופטימאלי של אור קיים, חשיבות בחירת הרקע.
  • בעקבות אמן: צילום בהשראת צייר , צלם, אמן מולטימדיה.
  • תחושות: בחירת תחושה והבעתה בצילום.
  •  24 שעות : צילומים במהלך 24 שעות (כל שעה).
  • צילום תיעוד: צילום הבא לתעד מקום / אדם/ אירוע/ מושג.
  • תרגיל חופשי מסכם