קורסי בחירה - אמנות

יסודות הצילום 35212-11

צילום 1 הוא קורס של ארבע שעות שבועיות המהווה מבוא למדיום המרתק של הצילום בהיבטיו השונים. הקורס ישלב לימודים מעשיים ועיוניים. הקורס יעביר מושגי יסוד מעשיים בצילום, כמו למשל תפעול המצלמה, קומפוזיציה, שימוש במצבי אור שונים, עבודה בסטודיו לצילום וכן סיורים צילומיים לאתרים ותערוכות.

חלקו העיוני של הקורס יסקור עבודות של אמני צילום חשובים בעבר ובהווה ויקנה הבנה יותר עמוקה של מדיום הצילום בהיבטיו הרעיוניים . יושם דגש על הצילום "כשפה המדוברת" (לינגואה פרנקה) של התרבות החזותית שלנו וכן על החיבור בן הצילום לתכנים המרכזיים של התרבות החזותית כמו למשל היבטים שונים של זהויות אינדיווידואליות וקולקטיביות בחברה עכשווית. היבט זה יבטא למעשה את מיומנויות האוריינות החזותית בהקשר של "כתיבה" של דימויים. מטרה נוספת של הקורס היא לאפשר ללומדים על ידי החומר שיועבר, שימוש יותר אפקטיבי בצילום בתחומי תוכן מגוונים וכן לפתח את יכולות הצילום כאמצעי ביטוי אישי, ייחודי ובלתי שגרתי.

כל פעיליות הקורס ירוכוזו באתר הקורס במערכת ההיילירן. בנוסף האתר יאפשר לסטודנטים עיון נוסף בחמרי תמיכה מעשיים ועיוניים וכן פורומים יעודיים למשימות המעשיות בהם יהייה ניתן לערוך הערכות עמיתים וגם תקשורת בלתי אמצעית בן משתתפי הקורס.

דרישות קדם:
אין - זה הוא קורס מבוא שאינו מצריך ידע קודם בצילום.
 
חובות הסטודנטים:
נוכחות חובה במפגשים ובסיורים. הגשת כל העבודות במועדים שנקבעו וביצוע פרויקט סיום.

הציון הסופי של הקורס יורכב משילוב הערכות של עבודות הקורס ופרויקט הסיום.

ציוד נדרש

מצלמה: מצלמה דיגטאלית (Megapixel 8.0) Prosumerהניתנת להפעלה ידנית של מהירות התריס והצמצם.
מומלץ: מצלמת SLR דיגיטאלית וחצובה למצלמה.

ביבליוגרפייה:

Abrahmov, S. L. Ronen, M. (2008) Double blending: Online theory with on-campus practice in photographyinstruction, Innovations in Education and Training International, 45(1)

Abrahmov, S. L. (2008) Media literacy: Reading and Writing of Images in the digital age
in: Educating Artists for the Future: Learning at the Intersections of Art, Science, Technology, and Culture, MelAlexenberg (ed).Intellect Ltd. UK, and University of Chicago Press, USA,


Carruci, E. (2002) Closer, Chronicle Books

Cotton, S. (2004) The Photograph as Contemporary Art (World of Art) Publisher: Thames & Hudson.

Dijkstra, R. (2004) Portraits Schirmer /Mosel Verlag Publishers

Eggleston, W. (2007) 5x7 , Twin Palms Publishers USA

Lorca di Corcia, P. (2007) Photographs Steidl/Institute of Contemporary Art, Boston
Goldin, N. (2003) The Devil’s Playground Phaidon Press UK.

Szarkowski, J. (2004) Atget, Museum of Modern Art, New York

Wells, L. (2002) The Photography Reader, Routledge Publishers.