קורסי בחירה - עיוני

חשיבה יצירתית בינתחומי 35308-11

נקודות זכות: 2

 

מטרת הקורס:

הקניית מודעות להיבטים שונים של חשיבה יצירתית המשלבים מגוון דיסציפלינות שונות (מדע, אמנות, מוזיקה, רפואה, וכו').  הקניית כלים בסיסיים של שיטות שונות לעידוד והשרשת חשיבה יצירתית. הקניית ידע אודות הגנה על זכויות יוצרים.

 

הנושאים שיילמדו בקורס:

 1. הגורמים השונים שמשפיעים על חשיבה יצירתית באדם.
 2. שיטות לעידוד והעמקת חשיבה (TRIZ, improvisation ,SIT ,Six Thinking Hats, Random input methods, Brainstorming, 48create)
 3.  שימוש בכלים יצירתיים לשיפור מצגות, הצעות והרצאות.
 4. חשיבה רוחבי ואופקי.
 5. חשיבה בתוך ומחוץ לקופסה.
 6. יצירת פרדיגמות מול פתרון פרדיגמות.

 

מרכיבי הציון:

תרגילים  30%

מבחן סופי 50%

השתתפות פעילה בשיעורים 20%

 

ספרי לימוד:

 1. The Rise of the Creative Class. And How It's Transforming Work, Leisure and Everyday Life (2002) by Richard Florida .
 2. Handbook of Creativity (1999), edited by Robert Sternberg .
 3. Dimensions of Creativity (1994) edited by M Boden .
 4. Creativity/Anthropology (1993) edited by Lavie, Narayan & Rosaldo .
 5. Creativity: History, Theory and Practice (2005) edited by R. Pope .
 6. The Dark Side of Creativity (2010) edited by Cropley, Kaufman and Cropley .
 7. The Paper Bag Princess, Robert Munsch, 1980

 

 

חומר עזר:

http://48create.com/thinkwell.htm