קורסי בחירה - עיוני

אסתטיקה עיצובית ותרבות הצריכה 35316-11
תולדות האמנות המושגית, והשפעות על עיצוב 35343-11