גלריה ויטרינה ע''ש ג'וליה מזרחי

"משתפי פעולה"

 
"משתפי פעולה", תערוכה של ציורים ועבודות על ניר מהעת האחרונה של חנן שלונסקי ואיל דניאלי.
למרות החברות והדיאלוג ארוך השנים, זו התערוכה הראשונה שעבודותיהם מוצגות בקונטקסט זה.
 

פתיחה : 1 ביוני 2017

שיח גלריה | 13 ביוני 2017 | שעה 14:00
נעילה :6 ביולי 2017

 
 
 
 
בעוד שהתערוכה איננה מיצגת נראטיב משותף בודד, וגם לא תוצאה של שיתוף-פעולה אמנותי מוגדר, היא מאפשרת לאמנים ולקהל  הרחב לשקול את ההבדלים התימתיים, פורמליים, חומריים ואישיותיים בין עבודותיהם, לאור הקשר ארוך השנים ובתוך המסגרת הרעיונית שהם פיתחו.

מסגרת זו, בוחנת את השפעת המרחק והמיקום על נושאי העבודות, ועל אופן הטיפול בנושאים אלה מצד אחד, ועל השפעתם ההדדית: תיאורטית, פורמלית ומעשית מצד שני. איל דניאלי נולד בארה"ב , גדל בארץ וחזר לארה"ב. חנן שלונסקי נולד בירושלים וחי בארץ.
 

במשך השנים הם משתפים וחולקים מוטיבים זה עם זה. לעיתים כתוצאה של דיאלוג, ולפעמים במקריות לא מתוכננת. שיתוף הפעולה בא לידי ביטוי לפעמים, בביקורת הדדית ולאו דווקא בעשייה משותפת, אך שניהם שותפים לעיסוק מעמיק בציור עצמו, ובשאלת הרלוונטיות של ציור בעידן של ריבוי דימויים והפצתם האלקטרונית.

 
התערוכה היא לא סיכום ,אלא תמונת מצב עכשיוית של דיאלוג ארוך טווח . איל דניאלי וחנן שלונסקי בוחנים את השקפותיהם המשותפות והמנוגדות על אמנות, הם משווים וחולקים ,מחברים ומפרידים . התערוכה מאפשרת לצופה להיחשף לביטוי החזותי של מורכבות הדיאלוג בין שני ציירים, החולקים ומתעמתים סביב הציור ונסיבותיו.
 
 
 
פורסם: 1.6.17